Publicaties 


ArcheoCare Conserveringsrapport 65, 2018. Reconstructie van een Romeinse helm voor het RMO


Verhalen uit de bodem van de Vecht. Vondstencatalogus fase 2, 2017. Samenstelling J. Langelaar en K. Abelskamp-Boos, met medewerking van A. Keizer, A. Pijpelink, J.T. Verduin en W.B. Waldus. ADC ArcheoProjecten


Abelskamp, K. A. N. en J. Langelaar, 2016. Restauratie van het Jan van Schaffelaarbeeld in opdracht van de Gemeente Barneveld


Langelaar, J. en K. A.N. Abelskamp, 2016. Vondsten uit de Bagger: de archeologie van het Vechtproject 2011-2015, in: Archaeologica Naerdinklant. Archeologisch tijdschrift voor het Gooi en omstreken, 12-16


Velde, H. van der, K. Abelskamp, N. Bouma en J. Langelaar, 2016. Merovingische graven in Oosterdalfsen. Aanwijzingen voor elite langs de Vecht, in: Archeobrief jaargang 20 nr. 1 maart 2016


Abelskamp-Boos, K. A. N. en J. Langelaar, 2016. ArcheoCare Conserveringsrapport. Conserveringsrapport van de WOII vondsten uit Arnhem, Meinerswijk


Langelaar, J., 2015. Restauratierapport van een Romeins Viziermasker


Verhalen uit de bodem van de Vecht. Vondstencatalogus fase 1,2013. Samenstelling K. Esser, N.L. Jaspers, J. Langelaar, M.J.A. Melkert en M.G. Nieuwenhuijsen. ADC ArcheoProjecten


Abelskamp, K., 2012. IJzer en hout: een knap staaltje conserveringswerk, in: SIKB Handreiking Conserveren. Mooi meegenomen, goed gelicht! Het conserveren van kwetsbaar archeologisch vondstmateriaal, 10-11


terug

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact opnemen