Kwaliteitsnorm - GarantieCertificaat


De door ArcheoCare toegepaste methoden en technieken zijn conform de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, die zijn vastgelegd in de K.N.A. Land- en Waterbodems 4.1. Dit houdt onder andere in dat maximale reversibiliteit (omkeerbaarheid) wordt nagestreefd en dat de in het vakgebied gangbare en toegestane middelen en materialen veilig zijn gebruikt.


Minder is meer! De authenticiteit van het object staat voorop en dat betekent dus dat met minimaal ingrijpen het maximaal haalbare resultaat wordt nagestreefd. Deze kwaliteit van werken wordt gegarandeerd door middel van het unieke ArcheoCare GarantieCertificaat, dat bij elk in het atelier geconserveerd voorwerp wordt verstrekt.


Johan Langelaar en Karin Abelskamp zijn beiden actor geregistreerd als KNA Specialist Conservering, Johan tevens als KNA Specialist Materialen in het kader van de certificering Nederlandse Archeologie.


terug

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact opnemen