Diensten en producten

De letters CARE in de naam ArcheoCare staan voor de vier pijlers van ons bedrijf: Conservering, Advies, Restauratie en Educatie. Deze komen tot uiting in ons brede aanbod aan diensten en producten voor verschillende opdrachtgevers: 

  • (periodieke) depotscans, conditiechecks, selectiescans, nul- en resultaatmetingen, PVA conservering, rapportages, bewaaradvies
  • blokbergingen in het veld en uitprepareren in het atelier
  • behandeling op locatie
  • conservering en restauratie van archeologische en historische voorwerpen, alle materialen van alle perioden
  • determinatie en rapportage van metaalvondsten van alle perioden
  • opleiding: diverse cursussen, lezingen, theorie- en praktijklessen, begeleiding stages, practica en afstudeeronderzoeken
  • publieke activiteiten: detectorbaan voor kinderen tijdens de Nationale Archeologiedagen
  • aanleg koeldepots en klimaatkamers
  • uniek, door ArcheoCare ontwikkeld GarantieCertificaat

Wij zijn werkzaam voor diverse gemeenten, erfgoedinstellingen, musea, depots, onderzoeksbedrijven en onderwijsinstellingen.


ArcheoCare komt ook naar u toe! 

Wij voeren werkzaamheden als blokbergingen en behandelingen in situ uit. Op locatie verzorgen wij diverse cursussen, workshops en lezingen.


Kwaliteit

De door ArcheoCare toegepaste methoden en technieken zijn conform de richtlijnen in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, die zijn vastgelegd in de K.N.A. Land- en Waterbodems 4.1. Dit houdt onder andere in dat maximale reversibiliteit (omkeerbaarheid) wordt nagestreefd en dat de in het vakgebied gangbare en toegestane middelen en materialen veilig zijn gebruikt. Het motto van ArcheoCare is: minder is meer. De authenticiteit van het object staat voorop en dat betekent dus dat met minimaal ingrijpen het maximaal haalbare resultaat wordt nagestreefd. Deze kwaliteit van werken wordt gegarandeerd door middel van door ons ontwikkelde unieke ArcheoCare GarantieCertificaat, dat bij ieder in het atelier geconserveerd voorwerp wordt verstrekt. Johan Langelaar en Karin Abelskamp zijn beiden actor geregistreerd als KNA Specialist Conservering, Johan tevens als KNA Specialist Materialen in het kader van de certificering Nederlandse Archeologie. 


Publicaties

Een overzicht van de recentste publicaties van Johan Langelaar en van Karin Abelskamp vindt u hier.


Presentaties

Een overzicht van de recentste lezingen, presentaties en debatten door Johan Langelaar en Karin Abelskamp vindt u hier.


 


Reconstructie

houten tonnen uit Katwijk