Werkzaamheden


De letters CARE in de naam ArcheoCare staan voor de vier pijlers van ons bedrijf: Conservering, Advies, Restauratie en Educatie.


De specialisten van ArcheoCare doen onderzoek, stellen conditierapporten op, geven restauratie- en conserveringsadvies en voeren de restauratie en conservering uit. Werkzaamheden als blokbergingen en behandelingen worden in situ uitgevoerd. Op locatie en in onze eigen cursusruimte verzorgen wij cursussen, workshops en lezingen.

Bij de uitvoering van opdrachten hanteren wij strikt de ethische gedragscode en de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie.


Ons brede aanbod aan diensten en producten omvat:

  • (periodieke) depotscans, conditiechecks, selectiescans, nul- en resultaatmetingen, PVA conservering, rapportages, bewaaradvies
  • blokbergingen in het veld en uitprepareren in het atelier
  • behandeling op locatie
  • conservering en restauratie van archeologische en historische voorwerpen
  • determinatie en rapportage van metaalvondsten van alle perioden
  • cursussen, lezingen, theorie- en praktijklessen, begeleiding stages, practica
  • publieke activiteiten zoals de detectorbaan voor kinderen
  • aanleg koeldepots en klimaatkamers
  • uniek, door ArcheoCare ontwikkeld GarantieCertificaat

Archeocare is werkzaam voor diverse gemeenten, erfgoedinstellingen, musea, depots, opgravings- en onderzoeksbedrijven en onderwijsinstellingen.


Publicaties

Recente publicaties van Johan Langelaar en van Karin Abelskamp vindt u hier.


Presentaties

Recente lezingen en presentaties door Johan Langelaar en Karin Abelskamp vindt u hier.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact opnemen