Merovingische gouden ring

 
Vroegmiddeleeuwse gouden ring met stenen. De ring had aanzienlijk geleden tijdens zijn langdurige verblijf in de bodem; hij zat vol scheurtjes, deuken en soms zeer scherpe vouwen. Bovendien was er tussen de granulering kalkafzetting zichtbaar.
  

De ring is weer geheel terug gebracht in zijn oorspronkelijke vorm, met behoud van de originele goudpatina ( zonder verhitting).

Nieuws


het eerste

Archeologiefestival bij Goudestein een groot succes!


ArcheoCare voetbalteam  wint 

voor de 4e keer op rij