Determinaties


Een belangrijk aspect van archeologisch onderzoek is het determineren van vondsten. Dit doen wij globaal tijdens een selectie- of waarderingsscan en uitgebreider tijdens een analyse inclusief literatuurverwijzingen. De determinaties worden uitgevoerd door onze KNA-actor geregistreerde specialisten.
terug naar Onderzoek

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact opnemen