Sanering van de Vecht

In een periode van 4 jaar, van 2011 tot 2015, is in opdracht van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht door Waternet een traject van 40 kilometer van de rivier de Vecht uitgebaggerd. De archeologische begeleiding van dit project lag bij ADC ArcheoProjecten en werd door Johan Langelaar uitgevoerd.

In de ruim 2,5 miljoen kuub vervuild slib werden naast vele autowrakken, kluizen, fietsen, accu's, puin en afval ook bijna 900 archeologische en historische vondsten gedaan. Deze varieerden van tientallen sleutels en strijkijzers tot marmeren hoofden van beelden en steengoed kannetjes. Van Romeinse munten en fibulae en grafplaten van de beroemde koopmansfamilie Huydecooper tot een dolk van de Hitlerjugend en een pispot, gemaakt van een Duitse helm.

 

Alle archeologische vondsten die aangetroffen zijn, zijn door Johan Langelaar en Karin Abelskamp geconserveerd en gerestaureerd.  Een selectie hiervan heeft enkele jaren in de reizende tentoonstelling Vondsten uit de Vecht diverse musea, gemeentehuizen en zelfs het eiland Pampus aangedaan. Voor geïnteresseerden verzorgde Johan Langelaar lezingen bij diverse historische verenigingen en bij de Rotary.

In een full-colour catalogus zijn alle vondsten uit fase 1 beschreven en afgebeeld; die van fase 2 verschijnt binnenkort.

Het topstuk uit dit project, het zogenaamde Vecht-zwaard, een slagzwaard van een Karolingische strijder, werd op de Themadag Vecht voor de Toekomst op 5 juni 2013 door Johan Langelaar gepresenteerd. Dit bijzondere zwaard is later dat jaar tijdelijk tentoongesteld geweest in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Over dit enorme baggerproject is door Vidicon een film gemaakt en diverse regionale programma's hebben er aandacht aan besteed, zoals Westbroek van RTV Utrecht (opent in nieuw venster, item begint bij 14:30).


terug

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact opnemen