Merovingische gouden ring

 
Vroegmiddeleeuwse gouden ring met stenen. De ring had aanzienlijk geleden tijdens zijn langdurige verblijf in de bodem; hij zat vol scheurtjes, deuken en soms zeer scherpe vouwen. Bovendien was er tussen de granulering kalkafzetting zichtbaar.
  

De ring is weer geheel terug gebracht in zijn oorspronkelijke vorm, met behoud van de originele goudpatina ( zonder verhitting).


terug

Actueel:

ruimte in klimaatkamer ArcheoCare ook te huur 

ArcheoCare is verhuisd 

voetafdruk - een unieke vondst in Heiloo

houten tonnen - reconstructie

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact opnemen