Twee kanonnen

uit de Noordzee

onthuld

bij ArcheoCare