Johan Langelaar

Johan heeft tientallen jaren ervaring in het opgraven, determineren, conserveren en restaureren van archeologische vondsten van alle materialen uit alle perioden. Hij is materiaalspecialist, conserveringsspecialist en restaurator en was een aantal jaren verantwoordelijk voor het gestabiliseerd opslaan van kwetsbaar vondstmateriaal. Johans interesse ligt bij objecten uit alle perioden, vanaf de Bronstijd tot en met de Nieuwe tijd.


Karin Abelskamp

Karin heeft archeologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Zij heeft als conserveringsspecialist in een Europees onderzoeksproject gewerkt en stond met het Projectteam Archeologie Betuweroute aan de wieg van de commerciële archeologie. Karins interesse als conserveringsspecialist en restaurator ligt bij ijzeren gereedschappen, organische vondsten en gecombineerde voorwerpen.


Johan en Karin zijn beiden in het Actorregister Archeologie geregistreerd als KNA Specialist Conserveren, Johan Langelaar tevens als KNA Specialist Materialen. ArcheoCare is aangesloten bij de VOiA, de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie en Johan Langelaar is lid van Restauratoren Nederland en SAMPL, het Specialisten Archeologische  Materialen PLatform.


Het team van ArcheoCare bestaat verder uit Loretta Langelaar (officemanager / directie assistent) en Lauryn Abelskamp (operationeel medewerker / ondersteuning).


terug

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact opnemen