Wie zijn wij

ArcheoCare is opgericht door Johan Langelaar en Karin Abelskamp. Zij waren voorheen werkzaam voor een groot commercieel archeologisch onderzoeksbedrijf en zijn in juni 2017 hun eigen conserverings- en restauratieatelier begonnen. Ieder vanuit hun eigen achtergrond en ervaring vormen zij nu samen het team van ArcheoCare. Beiden zijn geregistreerd als KNA actor conserveringsspecialist. ArcheoCare is aangesloten bij de VOiA, de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie.


Johan Langelaar


Johan Langelaar (1969) heeft tientallen jaren ervaring in het opgraven, determineren, conserveren en restaureren van archeologische vondsten uit alle perioden. 


Voor ADC ArcheoProjecten is hij jarenlang werkzaam geweest als metaalspecialist, conserveringsspecialist en restaurator en was een aantal jaren verantwoordelijk voor het gestabiliseerd opslaan van al het kwetsbaar vondstmateriaal in het depot. Johans interesse ligt bij objecten uit alle perioden, vanaf de Bronstijd tot en met de Nieuwe tijd.

Karin Abelskamp


Karin Abelskamp (1970) heeft archeologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Voor de voormalige Rijksdienst voor Archeologisch Bodemonderzoek (ROB) heeft zij twee jaar meegewerkt aan een internationaal onderzoek naar corrosie van metalen voorwerpen onder de grond.


Daarna was zij enkele jaren werkzaam bij het Projectteam Archeologie Betuweroute aan de wieg van de commerciƫle archeologie. Voor ADC ArcheoProjecten werkte zij als conserveringsspecialist en restaurator aan vondsten uit diverse opgravingen in binnen- en buitenland. Karins interesse ligt bij ijzeren gereedschappen en organische vondsten.


Nieuws

Nieuwe datum cursus basisconservering zaterdag 17 maart!

Het bestuur van de Historische Kring Maarssen was op bezoek, lees hier meer.