Wie zijn wij

ArcheoCare is het bedrijf van Johan Langelaar en Karin Abelskamp. Beiden zijn in het Actorregister Archeologie geregistreerd als KNA Specialist Conserveren, Johan Langelaar tevens als KNA Specialist Materialen. ArcheoCare is aangesloten bij de VOiA, de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie en bij Restauratoren Nederland.


Het team van ArcheoCare bestaat verder uit Loretta Langelaar (bedrijfsvoering) en Lauryn Abelskamp (ondersteuning).vlnr: Karin, Lauryn, Johan en Loretta


Johan Langelaar

Johan Langelaar (1969) heeft tientallen jaren ervaring in het opgraven, determineren, conserveren en restaureren van archeologische vondsten van alle materialen uit alle perioden. Hij is materiaalspecialist, conserveringsspecialist en restaurator en was een aantal jaren verantwoordelijk voor het gestabiliseerd opslaan van al het kwetsbaar vondstmateriaal in het depot. Johans interesse ligt bij objecten uit alle perioden, vanaf de Bronstijd tot en met de Nieuwe tijd.


Karin Abelskamp

Karin Abelskamp (1970) heeft archeologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Zij heeft als conserveringsspecialist in een Europees onderzoeksproject gewerkt en stond met het Projectteam Archeologie Betuweroute aan de wieg van de commerciële archeologie. Karins interesse als conserveringsspecialist en restaurator ligt bij ijzeren gereedschappen, organische vondsten en gecombineerde voorwerpen.


Reconstructie

houten tonnen uit Katwijk