Wie zijn wij

ArcheoCare is in juni 2017 opgericht door Johan Langelaar en Karin Abelskamp. Zij vormen ieder vanuit hun eigen achtergrond en jarenlange ervaring samen het team van ArcheoCare. Beiden zijn in het Actorregister Archeologie geregistreerd als KNA Specialist Conserveren, Johan Langelaar tevens als KNA Specialist Materialen. ArcheoCare is aangesloten bij de VOiA, de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie.


Johan Langelaar


Johan Langelaar (1969) heeft tientallen jaren ervaring in het opgraven, determineren, conserveren en restaureren van archeologische vondsten uit alle perioden. 


Voor ADC ArcheoProjecten is hij jarenlang werkzaam geweest als metaalspecialist, conserveringsspecialist en restaurator en was een aantal jaren verantwoordelijk voor het gestabiliseerd opslaan van al het kwetsbaar vondstmateriaal in het depot. Johans interesse ligt bij objecten uit alle perioden, vanaf de Bronstijd tot en met de Nieuwe tijd.

Karin Abelskamp


Karin Abelskamp (1970) heeft archeologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit. Voor de voormalige Rijksdienst voor Archeologisch Bodemonderzoek (ROB) heeft zij twee jaar meegewerkt aan een internationaal onderzoek naar corrosie van metalen voorwerpen onder de grond.


Daarna was zij enkele jaren werkzaam bij het Projectteam Archeologie Betuweroute aan de wieg van de commerciële archeologie. Voor ADC ArcheoProjecten werkte zij als conserveringsspecialist en restaurator aan vondsten uit diverse opgravingen in binnen- en buitenland. Karins interesse ligt bij ijzeren gereedschappen en organische vondsten.


Nieuws

Keltische muntschatten 

geconserveerd door ArcheoCare