Cursus Omgaan met Kwetsbaar Vondstmateriaal in Depots (KNA)


De cursus omgaan met kwetsbare vondsten in archeologische depots besteedt aandacht aan preventief/passief en actief conserveren, klimaatbeheersing, kwetsbare vondstmaterialen, conditieopnames, verpakken, monitoring, herkennen en signaleren van schade aan objecten.


Aan het einde van de cursusdag krijgen de deelnemers een hand-out van de presentatie en wordt een certificaat van deelname uitgereikt. Dit certificaat is voldoende voor de (bijscholing voor de) actorregistratie. Bent u KNA-actor en geïnteresseerd in deze cursus? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.


terug

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact opnemen