Cursus Omgaan met Kwetsbaar Vondstmateriaal (KNA)


De cursus Omgaan met Kwetsbaar Vondstmateriaal is ontwikkeld voor iedereen die beroepsmatig te maken heeft met kwetsbaar archeologisch vondstmateriaal. Van de prospector die vooronderzoek doet, de archeoloog en de veldtechnicus die in het veld staan tot de materiaal- en conserveringsspecialist die de vondsten nader bestudeert.


Met informatie over hoe materialen zich in de bodem of het water gedragen, welke vervalmechanismen er zijn en hoe ze van invloed zijn op de conditie van kwetsbare vondsten, kun je beter uit de voeten met de richtlijnen voor monstername, vondstverwerking en tijdelijke of langdurige opslag van deze vondsten. De betreffende KNA leidraad, specificatie OS11 en de handreiking "Mooi meegenomen, goed gelicht!" worden nader toegelicht en aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt waarom bepaalde keuzes en handelingen beter vermeden kunnen worden en hoe zoveel mogelijk informatie in het kwetsbaar vondstmateriaal behouden en beschikbaar blijft voor later onderzoek.


De cursus duurt een dag. Cursusmateriaal, een uitgebreide lunch en deelnamecertificaat zijn inbegrepen.

Deelname aan deze cursus wordt door de SIKB geaccepteerd in het kader van de verplichte bijscholing voor de actorregistratie. Bent u KNA-actor en geïnteresseerd in deze cursus? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.


terug

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Contact opnemen