Bijzondere fibula in Museum Dokkum

Het verhaal achter deze vroegmiddeleeuwse fibula is net zo bijzonder als de vondst zelf: hij is in twee delen gevonden door twee vrienden. Maar wel met enige tijd ertussen... 

Toen bleek dat het om één voorwerp ging is er uitgebreid door specialisten naar gekeken en over geschreven. Bovendien heeft de fibula -nog steeds in twee delen - in de tentoonstelling Goud in het Fries Museum gelegen. De mantelspeld wordt beschouwd als een een directe voorloper van latere mantelspelden, zoals de fibula van Wijnaldum (ca. 600 na Chr.), die ook in deze tentoonstelling te zien was.


De fibula in twee delen (foto: F. de Vries)


Op verzoek van de vinders heeft ArcheoCare deze unieke vondst, ook wel bekend als de fibula van Oostergo of Noardeast Fryslân gerestaureerd. De twee helften zijn op zodanige wijze met elkaar verbonden dat de speld weer één geheel is. Details in de decoratie uit de Noorse mythologie zijn goed zichtbaar en de fibula heeft zijn authentieke uitstraling behouden. Dat is waar ArcheoCare voor staat: de oudheid van een archeologische vondst mag gezien worden.
Vanaf juli heeft de fibula een nieuwe bestemming: het Museum Dokkum heeft hem in langdurige bruikleen gekregen en zal deze unieke vondst aan het publiek tonen in de Bonifatiusexpositie


Nieuws

Fibula van Oostergo  

binnenkort te zien 

in Museum Dokkum